Neem vrijblijvend contact met ons op. Mail naar info@erfrechtenerfenis.nl of bel 073 - 747 04 06

Laatste actueelbericht
legaat-2
Geschil bij verdeling van erfenis

Vaak komt het voor dat de erflater geen testament opgesteld heeft. Wel kunnen er wettelijk gezien meerdere erfgenamen zijn. De erfenis moet dan worden verdeeld onder deze erfgenamen. Dit moeten zij zelf doen. Ten tijde van het verdelen van de erfenis spelen er meestal de nodige emoties bij de erfgenamen. Het verdelen van de erfenis […]

Waarmee kunt u bij ons terecht?

Wanneer bent u erfgenaam? Hoe kunt u vastleggen wat er na uw overlijden met uw erfenis gebeurt? Wat kunt u het beste doen als u een schuld erft? Met deze en al uw andere vragen op het gebied van erfrecht bent u bij ons aan het juiste adres. Leg uw vraag vrijblijvend aan ons voor of neem contact op voor meer informatie.

Erfrecht en erfenis

Een erfenis is wat iemand na zijn of haar overlijden nalaat. Dat kunnen goederen zijn, geld of schulden. Erfrecht is het rechtsgebied dat het nalaten of ontvangen van een erfenis regelt.

Wat vindt u op deze site?

Op deze site vindt u veel informatie over de verschillende onderdelen van het erfrecht. Bijvoorbeeld wanneer het wettelijk erfrecht van toepassing is, wie erfgenamen zijn en hoe de afhandeling van een erfenis in zijn werk gaat. Onder het item ‘Erfenis’ leest u over de belangrijkste onderdelen.

28.713 replies added